sociālo pakalpojumu attīstības centrs

palīdzība & atbalsts

Krīzes centrs „Mīlgrāvis”  ir institūcija, kurā tiek sniegta psihosociāla palīdzība krīzes situācijās nonākušām sievietēm ar nepilngadīgiem bērniem un grūtniecēm

Mūsu pakalpojumi

Sievietēm ar nepilngadīgiem bērniem, kuras cietušas no vardarbības

Sievietēm, kurām ir nepieciešama palīdzība prasmju uzlabošanā un atbalsts bērnu aprūpē

Grūtniecēm

Bez pajumtes palikušām sievietēm ar nepilngadīgiem bērniem

Palīdzības sniegšanas process

Krīzes centrā palīdzība balstīta uz komandas darba principiem – psihologs, psihoterapeits, sociālais darbinieks, sociālais rehabilitētājs, sociālie aprūpētāji.

Pildot savu misiju, krīzes centra profesionāļi klientu iesaista sociālās rehabilitācijas procesā – pasākumu kompleksā, kas vērsts uz:

  • vardarbības pārtraukšanu;
  • nevardarbīgas, drošas vides radīšanu;
  • jaunu sociālo prasmju un iemaņu apgūšanu;
  • vardarbības psiholoģisko seku mazināšanu.

IR jautājumi?

Sazinieties ar Mums!