KRīZES INTERVENCES PAKALPOJUMS

Krīzes intervences pakalpojuma ietvaros tiek nodrošināta profesionāla psiholoģiskā, sociālā darba speciālista un citu speciālistu palīdzība krīzes situācijā nonākušai ģimenei.

profesionāla speciālistu palīdzība

Krīzes intervences pakalpojums nodrošina profesionālu psiholoģisko, sociālā darba speciālista un citu speciālistu palīdzību krīzes situācijā, nodrošinot personām iespēju saņemt individuālas psihologa konsultācijas ar mērķi stabilizēt klienta psihoemocionālo stāvokli, uzlabot/attīstīt noteiktas prasmes, spējas, sniegt nepieciešamo psiholoģisko atbalstu un virzienu personas problēmu risināšanai un saskarsmes veicināšanai, savstarpējo attiecību ģimenē un ārpus tās uzlabošanai un stiprināšanai.

Tiesības saņemt krīzes intervences pakalpojumu ir Rīgas pilsētas pašvaldībā deklarētai:

  • ģimenei, kura vērsusies Rīgas Sociālajā dienestā;
  • ģimenei, par kuru Rīgas bāriņtiesa ir pieņēmusi vienpersonisko lēmumu par bērna aizgādības tiesību pārtraukšanu vai bērns nogādāts drošā vidē ar policijas aktu;
  • ģimenei, kurā bērnam ir risks nonākt ārpusģimenes aprūpē.

Lai saņemtu krīzes intervences pakalpojumu ģimenei ir jāizsaka mutiska vēlme sadarboties ar krīzes intervences pakalpojuma sniedzēju un jāparaksta vienošanos par sadarbības uzsākšanu ar krīzes intervences komandu.

Pakalpojums tiek piešķirts pamatojoties uz Rīgas Sociālā dienesta sagatavo nosūtījumu Pakalpojuma saņemšanai.

Ģimenei krīzes intervences pakalpojuma saņemšanas laikā jāsadarbojas ar iesaistītajiem speciālistiem un jāpilda sociālās rehabilitācijas plānā noteiktie pienākumi.

Ģimenei krīzes intervences pakalpojums ģimenei tiek nodrošināts līdz diviem mēnešiem.

Ģimenei krīzes intervences pakalpojumu neuzsāk, ja:

  • Klients ir stiprā alkohola vai narkotisko vielu reibumā un saruna nav iespējama;
  • Klients ir agresīvs;
  • Pakalpojuma sniedzējs atkārtoti netiek ielaists dzīvesvietā.

Pakalpojums tiek nodrošināšana ģimenes (personas) dzīvesvietā.
Pakalpojuma koordinators:

Inese Tentere, tālr.Nr. 6590800,

Ezera iela 21, Rīga

pieņemšanas laiki

  • otrdienās 10.00-17.00
  • ceturtdienās 10.00-17.00