KRīZES INTERVENCES PAKALPOJUMS

Krīzes intervences pakalpojuma ietvaros tiek nodrošināta profesionāla psiholoģiskā, sociālā darba speciālista un citu speciālistu palīdzība krīzes situācijā nonākušai ģimenei.

Krīzes intervences pakalpojuma mērķis

  • Rīgas pilsētā nodrošināt pakalpojumu ģimenes dzīvesvietā un speciālistu prakses vietā, organizējot speciālistu intervenci krīzes situācijā nonākušām ģimenēm, sniedzot ģimenes vajadzībām atbilstošu sociālpsiholoģisko atbalstu, kā arī piesaistot nepieciešamos pakalpojumus, lai mazinātu, novērstu bērna/u izņemšanu no ģimenes vai veicinātu atgriešanos tajā;
  • Palīdzēt personai/ģimenei noteikt, atrisināt vai mazināt sociālās problēmas, attīstot pašas personas/ģimenes resursus, iesaistot atbalsta sistēmā un motivēt sadarboties sociālās situācijas uzlabošanai

Tiesības saņemt krīzes intervences pakalpojumu ir Rīgas pilsētas pašvaldībā deklarētai krīzes situācijā nonākušai ģimenei ar nepilngadīgiem bērniem. Pakalpojums tiek nodrošināts pamatojoties uz Rīgas Sociālā dienesta sagatavo nosūtījumu Pakalpojuma saņemšanai.

Lai saņemtu krīzes intervences pakalpojumu ģimenei ir jāizsaka mutiska vēlme sadarboties ar krīzes intervences pakalpojuma sniedzēju un jāparaksta vienošanos par sadarbības uzsākšanu ar krīzes intervences komandu.

Pakalpojums tiek piešķirts pamatojoties uz Rīgas Sociālā dienesta sagatavo nosūtījumu Pakalpojuma saņemšanai.

Ģimenei krīzes intervences pakalpojuma saņemšanas laikā jāsadarbojas ar iesaistītajiem speciālistiem un jāpilda sociālās rehabilitācijas plānā noteiktie pienākumi.

Ģimenei krīzes intervences pakalpojums ģimenei tiek nodrošināts līdz diviem mēnešiem.

Krīzes interveneces pakalpojumu finansiāli nodrošina Rīgas domes Labklājības departaments.

Ģimenei krīzes intervences pakalpojumu neuzsāk, ja:

  • Klients ir stiprā alkohola vai narkotisko vielu reibumā un saruna nav iespējama;
  • Klients ir agresīvs;
  • Pakalpojuma sniedzējs atkārtoti netiek ielaists dzīvesvietā.

Pakalpojums tiek nodrošināšana ģimenes (personas) dzīvesvietā un speciālistu prakses vietās.
Pakalpojuma koordinators:

Inese Tentere, tālr.Nr. 65908100,

Ezera iela 21, Rīga

pieņemšanas laiks

  • trešdienās 10.00-17.00