Palīdzība no vardarbības cietušām sievietēm

pakalpojumā iekļauts..

Pakalpojuma ietvaros tiek nodrošināta dzīvošana drošā vidē, patvērums, psihoemocionālā palīdzība un sociālais atbalsts. Uzturēšanās laikā tiek nodrošinātas psihologa, sociālā darbinieka un jurista konsultācijas. Cietusī persona tiek motivēta atjaunot vai uzlabot sociālās funkcionēšanas spējas (spējas strādāt, aprūpēt sevi, iekļauties sabiedrībā). Pakalpojums tiek nodrošināts 30 dienas, nepieciešamības gadījumā pakalpojums var tikt pagarināts.

xavier-mouton-photographie-lRN0ssCU9YE-unsplash

 Krīzes centrs „Mīlgrāvis” (adrese – Ezera ielā 21, Rīgā, diennakts tālrunis 67398383) nodrošina sociālās rehabilitācijas pakalpojumu no       vardarbības  (fiziskas, seksuālas, ekonomiskas vai emocionālas vardarbības vai fiziskas vai seksuālas vardarbības draudiem, vai vardarbīgas       kontroles) cietušām pilngadīgām personām (sievietēm).                                                                                                                                                                     Cietusī persona tiek motivēta atjaunot vai uzlabot sociālās funkcionēšanas spējas (spējas strādāt, aprūpēt sevi, iekļauties sabiedrībā).Pakalpojums   tiek nodrošināts 30 dienas, nepieciešamības gadījumā pakalpojums var tikt pagarināts.                                                                                         Pakalpojums tiek finansēts par valsts budžeta līdzekļiem, informācija par pakalpojumu Labklājības ministrijas mājas lapā.                                           Lai saņemtu pakalpojumu, varat vērsties krīzes centrā “Milgrāvis”. Pakalpojuma koordinators Inese Tentere, tālr.Nr. 65908100, Ezera iela 21,Rīga