Par mums

Biedrība ,,Sociālo pakalpojumu attīstības centrs” ir nevalstiska organizācija, kas nodrošina sociālo pakalpojumu sniegšanu. Biedrībai ir piešķirts sabiedriskā labuma organizācijas statuss.

kas ir krīze?

Senie grieķi uzskatīja, ka krīze ir grūta, bīstama situācija, izšķiroša pārmaiņa dzīvē. Krīze neatgriezeniski ietekmē cilvēka dzīves uztveri, tāpēc cilvēkam tas vienmēr ir emocionāli smags posms dzīvē, jo:

  • jāiemācās sadzīvot ar realitātes nosacījumiem (jāpieņem notiekošais dzīvē);
  • jāveido dzīves plānus atbilstoši savām jaunajām iespējām;
  • jāattīsta tālākdzīvošanas filozofija, saglabājot dzīves vērtības sajūtu.

Ķīniešu valodā jēdzienu „krīze” veido divas zīmes- hieroglifs, kas attēlo vārdu krīze (weiji) sastāv no zīmēm, kuras apzīmē „briesmas” (wei) un „izmaiņu iespējas” (ji) vienlaikus. Ķīniešu valodā jēdziens „krīze” nozīmē briesmas un izdevīgu gadījumu vienlaicīgi.

mēs esam sasniedzami 24/7

mūsu piedāvājums

Krīzes centra uzdevums – efektīvi sniegt nepieciešamo palīdzību krīzes situācijā nonākušām personām.

Krīzes centrs „Mīlgrāvis” ir institūcija, kurā tiek sniegta psihosociāla palīdzība krīzes situācijās nonākušām sievietēm ar nepilngadīgiem bērniem. Krīzes centra „Mīlgrāvis” mērķis ir veicināt krīzes situācijā nonākušās personas psiholoģiskās un sociālās stabilitātes atgūšanu.

Krīzes centrs „Mīlgrāvis” ar pašvaldību finansiālu atbalstu nodrošina diennakts sociālos pakalpojumus:

  • Sievietēm ar nepilngadīgiem bērniem, kuras cietušas no vardarbības
  • Sievietēm, kurām ir nepieciešama palīdzība prasmju uzlabošanā un atbalsts bērnu aprūpē.
  • Grūtniecēm.
  • Bez pajumtes palikušām sievietēm ar nepilngadīgiem bērniem.

Diennakts psihosociālās palīdzības ilgums ir līdz 3 mēnešiem, nepieciešamības gadījumā pakalpojumu var pagarināt līdz 6 mēnešiem.

Rīgas pašvaldībā deklarētām sievietēm ar nepilngadīgiem bērniem un grūtniecēm uzturēšanos Krīzes centrā finansiāli nodrošina Rīgas domes Labklājības departaments.

Vadītāja

Inese Tentere

Pieņemšanas laiki otrdienās 10.00-17.00 un ceturtdienās 10.00-17.00

Sociālā darbiniece

Daina Ābola

Pieņemšanas laiki pirmdienās 9.00-17.00 un trešdienās 9.00-17.00

Klīniskais psihologs

Ilze Reinfelde

Sociālais rehabilitētājs

Larisa Piļina

Sociālie aprūpētāji

Laima Vaišļa, Agita Sēja un Nellija Laškova